Industrijska dediščina Trbovelj, Slovenske Bistrice, Labina in Reke skozi razvoj kulturnega turizma- spominek KUOLMi Žajfa

Industrijska dediščina Trbovelj, Slovenske Bistrice, Labina in Reke skozi razvoj kulturnega turizma- spominek KUOLMi Žajfa

 

Glavni cilj projekta INSPIRACIJA (INSPIRATION) je spodbuditi oživljanje mest, bogatih z industrijsko dediščino v Sloveniji in na Hrvaškem – Trbovlje, Slovenska Bistrica, Labin in Reka – z ustvarjanjem novih turističnih vsebin za oživljanje nekdaj aktivnih industrijskih objektov. Štiri projektna mesta z bogato industrijsko zgodovino so glavne lokacije nove čezmejne turistične poti, ki obiskovalce popelje od žag in mlinov Pohorja, preko Trbovelj in Labinskih rudnikov vse do reškega pristanišča.

Premogovnik je imel ključno vlogo v mestu Trbovlje in celotnem Zasavju, saj je celoten industrijski in gospodarski razvoj Zasavja temeljil na premogovnikih. Rudnik je poleg vpliva na razvoj premogovništva vplival tudi na razvoj drugih panog v regiji. Lastniki rudnikov so zgradili ali sodelovali pri gradnji večine pomembnih javnih objektov v regiji, kot so stanovanjski, kulturni, bolnišnični in šolski objekti, medtem ko so rudniki pridobivali premog za ogrevanje in proizvodnjo električne energije za celotno Slovenijo.

Rudnik premoga

Pred odkritjem premoga je bilo Zasavje pretežno kmetijsko, saj je bila plast premoga na mnogih območjih prekrita s tanko plastjo zemlje, ki je premog skrila pred vidnim. V Trboveljski dolini so »črni premog« uradno začeli izkopavati in prodajati pod vodstvom Franza Maurerja leta 1804. Trboveljsko premogokopno podjetje (Trboveljska premogokopna družba – TPD) s sedežem na Dunaju je bilo ustanovljeno leta 1872 in je delovalo. v Zasavju do konca druge svetovne vojne. Po osvoboditvi so zasavski premogovniki prešli v državno last. V naslednjem obdobju je bil premogovnik del različnih organizacijskih oblik, vse do leta 1996, ko je začel delovati kot RTH, Premogovnik Trbovlje – Hrastnik, doo, katerega edini ustanovitelj in lastnik je Republika Slovenija.<br />Od 11. februarja 2019 je družba v likvidaciji. Državni zbor RS je konec decembra 2018 sprejel Zakon o postopnem zapiranju RTH, to je podaljšanju zaprtja rudnika do konca leta 2020.<br />&lt;p&gt;Rudnik se v zadnjih letih uporablja kot prizorišče številnih turističnih in športnih prireditev, kot so pohodi Perkmandeljc, Jamarski atloni in Jamarski maraton, ki se del teče v jami, del pa na prostem.

Termoelektrarna Trbovlje je največji energetski objekt v Zasavju. Ob reki Savi se raztezajo proizvodne zmogljivosti in namenske tehnološke instalacije na levem bregu, na desnem bregu pa skladišča in garaže ter veliko pokrito parkirišče in objekti za oskrbo s pitno vodo.

Poleg premogovnika je TPPT predstavljal edinstveno podlago za razvoj drugih tovarn in obratov, industrijskih in obrtnih objektov, prometnih in družbenih dejavnosti v Zasavju in Sloveniji. Danes termoelektrarna in dimnik ne obratujeta več. Prepovedano je tudi plezanje po dimniku. Termoelektrarna Trbovlje od leta 2018 deluje kot HSE – energetska družba Trbovlje doo in išče nove možnosti za objekte, tudi v zvezi s turističnimi projekti.

Delavski kulturni dom Trbovlje

Kulturni dom Delavski kulturni dom Trbovlje je osrednja kulturna ustanova v občini Trbovlje. Kulturni dom omogoča kulturni program skozi vse leto, vključno z dogodki, ki predstavljajo ljubiteljsko lokalno kulturo in sodobno umetniško produkcijo. Najbolj znan dogodek je Festival nove umetniške kulture Speculum Artium, ki je v letu 2018 praznoval 10. obletnico. Festival se je skozi desetletje uveljavil kot eden vodilnih festivalov novomedijske umetnosti v Sloveniji in eden od priznanih evropskih festivalov.

Virtual museum of mining ‘4. dritl’

Termoelektrarna Trbovlje je največji energetski objekt v Zasavju. Ob reki Savi se raztezajo proizvodne zmogljivosti in namenske tehnološke instalacije na levem bregu, na desnem bregu pa skladišča in garaže ter veliko pokrito parkirišče in objekti za oskrbo s pitno vodo.

Poleg premogovnika je TPPT predstavljal edinstveno podlago za razvoj drugih tovarn in obratov, industrijskih in obrtnih objektov, prometnih in družbenih dejavnosti v Zasavju in Sloveniji. Danes termoelektrarna in dimnik ne obratujeta več. Prepovedano je tudi plezanje po dimniku. Termoelektrarna Trbovlje od leta 2018 deluje kot HSE – energetska družba Trbovlje doo in išče nove možnosti za objekte, tudi v zvezi s turističnimi projekti.

Delavski kulturni dom Trbovlje

Kulturni dom Delavski kulturni dom Trbovlje je osrednja kulturna ustanova v občini Trbovlje. Kulturni dom omogoča kulturni program skozi vse leto, vključno z dogodki, ki predstavljajo ljubiteljsko lokalno kulturo in sodobno umetniško produkcijo. Najbolj znan dogodek je Festival nove umetniške kulture Speculum Artium, ki je v letu 2018 praznoval 10. obletnico. Festival se je skozi desetletje uveljavil kot eden vodilnih festivalov novomedijske umetnosti v Sloveniji in eden od priznanih evropskih festivalov. 

Rudarjev dom v rudarski koloniji

Izven glavne muzejske stavbe sta na ogled razstavljena dva izvirna rudarska doma, ki sta se nekoč nahajala v stari rudarski koloniji Njiva. Obe eksponati predstavljata tudi dve prelomni obdobji v zgodovini Zasavja, dvajseta in šestdeseta leta 20. stoletja. Značilnosti 20. let prejšnjega stoletja so: vgradna peč, leseno stranišče na hodniku in površinska električna armatura. Druge značilne značilnosti tega obdobja so kuhinjske talne ploščice in lesene talne deske v prostoru s stenami, prevlečenimi z belimi, posteljnina, pločevinaste, aluminijaste in železne žlice, noži, stoli brez naslonjala (»stoker«), kletke za ptice, okrasne tkanine z vezeninami na stenah (»vandšonarji«), neravnimi omarami (»kostima«), zakonskimi posteljami in dodatnimi ležišči (»rajšpetpetl«), peč, otroška zibelka, šivalni stroj, slike sv. Barbare, določeno orodje, tkana potovalka » rajzekufer« in drugo.

Nazaj na spletni dnevnik