Zbirka: Prometej- Rudar

Rudar Prometej, 11 metrov visok spomenik v spomin na več kot 200 let rudarjenja, je zdaj postavljen v Trbovljah v Sloveniji. Spomenik generacijam Zasavcev, ki so se trudili za preživetje družin in razvoj regije.

To največjo spominsko skulpturo v Sloveniji sta izdelala kiparja Zoran Poznič in I. Prometej je postal bog ognja in upodobitev človekovega stremljenja, civilizacijskih veščin, kot so pisanje, matematika, kmetijstvo, medicina, znanost. Nanj gledajo kot na reprezentacijo iskanja znanja in revolucionarnega kljubovanja – a tudi tveganja pretiravanja ali nenamernih posledic.

V Trbovljah bo impresivna rudarska Prometejeva skulptura zasijala samozadostne sončne celice - osvetljene od znotraj. Njegov žaromet bo svetil po dolini do vhoda v rudniški jašek, kjer bo osvetljeval rudarski grb na stolpu. Naredil sem srce Prometeja – seveda iz premoga.

Zame je osebno zadovoljstvo biti del tega projekta. Bolj ko sem razmišljala o njem, bolj sem želela utelešati dvojnost tega življenja v naših koncih. Vedno se je govorilo le o moških junakih, ki trpijo pod zemljo. Vendar so ti junaki lahko preživeli le po zaslugi svojih žena. Zato ima to srce dve polovici – ki sta povezani in bijeta z enakim ritmom.

Mislim, da bo kip všeč tudi mlajši generaciji: Prometej ne bo potreboval razlage, saj preskoči časovne okvire. Glede na to, da je osnova dela iz preteklosti, je speljana skozi sedanjost, z vso virtualno tehnologijo pa povezuje vse časovne okvire. Vsak bo iskal tisti del zgodbe, ki mu je najbližji ali najbolj soroden.

Projekt so vodili Trbovlje New Media Setting, Kaos Communication, mag. Ak. Kip. Zoran Poznič, KUOLMi - Marjeta Hribar.